rus / eng
Table-booking +7 (8422) 240-260

Working hours: 12.00 – 24.00, Fr, Sat – 12.00 – 02.00
432066, Ulyanovsk, Alexandrovskaya st., 60
phone: +7(8422) 240-260
www.romanov-resto.org

Alexandria, LLC
432066, Ulyanovsk, Alexandrovskaya st., 60
phone: +7(8422) 342-162

Working hours: round-the-clock
phone.: +7(8422) 240-260
www.romanov-resto.org/Park-hotel «Imperial Club Deluxe»
432066, Ulyanovsk, Alexandrovskaya st., 60
phone: +7(8422) 240-240
www.imperial-hotel.org

Working hours: round-the-clock

SP VIS-MOC, LLC
432008, Ulyanovsk, Pojarskogo st., 2
phone: +7(8422) 34-22-44